NOFX-DIG     (PUNK IN DRUBLIC)

INTRO:

GUITAR1: Cii, Bii, C#ii, Dii

GUITAR2: A, G, F, G

VERSE: A, C, G, Fii (x2)

RIFF1: Fii, Eii, D, (A |--0--3p0--- ), F, Fii, C, Gii, D, C

VERSE2:

C, G, A, Gii, F, C, D, Fii, Gii, D, C (x2)
A, C, G, E

BRIDGE:

C, Gii, A, G

(Trombone riff: arr. for guitar:)

E |------------------
B |------------------
G |------------------
D |--7--5--3--0--3---
A |------------------
E |------------------

C, G, A, F
C, Gii, A, G

(Trombone riff: arr. for guitar:)

E |-------------------
B |-------------------
G |-------------------
D |--7--5--3--10--10--
A |-------------------
E |-------------------

C, G, A, F

VERSE3: (Same as verse2:)

RIFF2: (Same chords as riff1:)

-(JD/FA)-